Category: Vận Tải

Home » Vận Tải » Page 33
Cách học thuộc luật (biển báo) giao thông nhanh nhất Việt Nam
Post

Cách học thuộc luật (biển báo) giao thông nhanh nhất Việt Nam

Cách học thuộc luật (biển báo) giao thông nhanh nhất Việt Nam Biển báo cấm có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen. Tác dụng: Biển báo cấm để biểu thị các đều cấm, người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. Biển báo cấm...