TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC ĐỊA CHỈ TIN CẬY CHO CON EM CÁC DÂN TỘC

Home » TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC ĐỊA CHỈ TIN CẬY CHO CON EM CÁC DÂN TỘC
TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC ĐỊA CHỈ TIN CẬY CHO CON EM CÁC DÂN TỘCI. Tên đơn vị: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Trường PT Vùng cao Việt Bắc được thành lập năm 1957. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.
– Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
– Điện thoại: 0280 846 272 – Fax: 0280 846 357.
II. Chức năng nhiệm vụ:
– Tạo nguồn cán bộ là người Dân tộc thiểu số thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, kém phát triển cho các tỉnh miền núi của miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra).
– Trường gồm 2 hệ:
* Hệ phổ thông: + Hệ THPT dân tộc nội trú
+ Hệ THCS (lớp 9): Dành cho học sinh dân tộc thiểu số rất ít người như: Ngái, Lự, Mảng, Sila, Clao, Cống, Pupéo, Bố y …
* Hệ dự bị Đại học dân tộc: Tuyển sinh từ các trường DTNT của các tỉnh từ Quảng Bình trở ra.
III. Quy mô đào tạo:
1. Lượng học sinh hàng năm vào khoảng 1700 đến 1800 em.
2. Hệ phổ thông: Hàng năm tuyển sinh từ 300 đến 400 học sinh.
3. Hệ dự bị Đại học: Hàng năm tuyển sinh từ 500 đến 600 học sinh.

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published.