Đối với những người lao động làm việc ngoài khu vực quốc doanh thì tiền trợ cấp thuê nhà hàng hàng được tính vào tổng lương hàng tháng. Tuy nhiên, liệu có phải tất cả số tiền trợ cấp thuê nhà của họ đểu tính vào thu nhập chịu thuế. Bài viết dưới đây của Meeyland sẽ phân tích rõ tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế khi nào và bao nhiêu.

Tiền thuê nhà tính thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập cá nhân của người lao động được hiểu là tất cả các nguồn thu của người lao động trừ đi các khoản trợ cấp, phụ cấp đặc biệt như trợ cấp thôi việc, phụ cấp độc hại… Thuế thu nhập cá nhân tính trên số tiền thực thu của người lao động sau khi đã trừ đi những khoản giảm trừ. Tiền thuê nhà tính vào thuế thu nhập cá nhân khi mà tổng số tiền thu nhập chịu thuế cao hơn mức quy định của Nhà nước.

Một phần tiền thuê nhà của người lao động được tính vào thu nhập chịu thuế 

Một phần tiền thuê nhà của người lao động được tính vào thu nhập chịu thuế 

Tiền thuê nhà tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Một phần tiền thuê nhà sẽ tính vào thu nhập chịu thuế

Một phần tiền thuê nhà sẽ tính vào thu nhập chịu thuế

Tiền thuê nhà tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào ắt hẳn là mối quan tâm của rất nhiều người lao động.  Thu nhập chịu thuế của người lao động sẽ tính tất cả các khoản thu nhập chính của người lao động loại trừ các khoản hỗ trợ ăn trưa, độc hại và một phần tiền thuê nhà không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa tính tiền thuê nhà) của người lao động.

Tham khảo thêm thông tin mua bán nhà đất Nhà ở Nam Từ Liêm Hà Nội tại đây: https://meeyland.com/mua-ban-nha-dat/nha-o-nam-tu-liem-ha-noi

Cách tính tiền thuê nhà vào thuế thu nhập cá nhân

Cách tính tiền thuê nhà vào thuế thu nhập cá nhân không quá phức tạp như bạn  nghĩ. Tổng thu nhập 1 tháng của người lao động bao gồm rất nhiều khoản khác nhau bao gồm cả hỗ trợ tiền thuê nhà, lương cơ bản, trợ cấp ăn trưa… Trước tiên bạn cần tính tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà. Lấy tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà nhân với 15% sẽ ra số tiền thuê nhà chịu thuế.

Tiền thuê nhà chỉ tính thuế thu nhập khi tổng thu nhập chịu thuế cao hơn quy định

Tiền thuê nhà chỉ tính thuế thu nhập khi tổng thu nhập chịu thuế cao hơn quy định

Lấy tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà cộng với 15% của số tiền hỗ trợ thuê nhà sẽ ra tổng thu nhập chịu thuế của người lao động. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổng thu nhập chịu thuế sau trừ đi các khoản giảm trừ trên 9 triệu đồng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu tổng thu nhập chịu thuế lớn hơn 9 triệu đồng, ta lấy số tiền chênh lệch nhân với thuế suất sẽ ra số tiền thuế thu nhập cá nhân cần nộp.

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại : https://sandiegopilates.net/

Tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế khi doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được thể hiện trong bảng lương hàng tháng. Số tiền hỗ trợ thuê nhà được tính vào thu nhập chịu thuế cá nhân không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế không tính tiền thuê nhà. Hy vọng với những chia sẻ của bất động sản Meeyland ở trên bạn sẽ tính được số tiền thuê nhà phải tính vào thu nhập chịu thuế là bao nhiêu.
​​​​​​​

Leave a Reply