Đây là bài hát số của chúng tôi. Hát theo và học cách đếm từ 1 đến 100. Bài hát số được thiết kế để giúp trẻ học cách nhận biết các số từ 1 đến 100.

Visit our website for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Bob The Train App – Download Now

Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store:

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/am-nhac/

Leave a Reply