Restore Database với định dạng file .SQL vào SQL Server Management (ITExpress.vn)
———————————–
NỘI DUNG:
Bước 1: Mở SQL Server management lên
Bước 2: Chọn: New Query
Bước 3: Kéo file tên database có dạng .sql vào phần
Bước 4: Nhấn Exencute

Thế là đã Restore Database sau
Nhưng chú ý, khi đưa lên hosting bạn nên backup lại file dạng: ten.bak
———————————–
Công ty phát triển công nghệ IT Express.
– Thiết kế website bằng Asp.net tối ưu hóa cho SEO. Mang lại một website hiệu quả nhất.
– Cung cấp tên miền.
– Cung cấp hosting, server, vps.
– Dịch vụ SEO website, seo từ khóa.
– Marketing online.
Chi tiết vui lòng xem:
Holine: 0934 816 678
Email: info@itexpress.vn

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/am-thuc/

2 Comments

duc hoa long an

June 12, 2020

add cho mình hỏi mình tải đĩa cd có định dạng là .sql. Mình dùng emeditor để mở nhưng không biết cách chuyển nó thành file để nghe được. Mong add hướng dẫn cảm ơn

Reply

V One Piece

June 12, 2020

lỗi này là sao bạn

Msg 911, Level 16, State 1, Line 1
Database 'QLthongtinkhachhang' does not exist. Make sure that the name is entered correctly.
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 1
There is already an object named 'hang' in the database.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_hang'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.hang'. The duplicate key value is (H002 ).
The statement has been terminated.
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 1
There is already an object named 'khachhang' in the database.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_khachhang'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.khachhang'. The duplicate key value is (KH005 ).
The statement has been terminated.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 2
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_khachhang'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.khachhang'. The duplicate key value is (MAKH003 ).
The statement has been terminated.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 3
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_khachhang'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.khachhang'. The duplicate key value is (MAKH004 ).
The statement has been terminated.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 4
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_khachhang'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.khachhang'. The duplicate key value is (MAKH005 ).
The statement has been terminated.
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 1
There is already an object named 'taikhoan' in the database.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_taikhoan'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.taikhoan'. The duplicate key value is (aa ).
The statement has been terminated.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 2
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_taikhoan'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.taikhoan'. The duplicate key value is (admin ).
The statement has been terminated.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 3
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_taikhoan'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.taikhoan'. The duplicate key value is (test ).
The statement has been terminated.
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 1
There is already an object named 'Table_1' in the database.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Table_1'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Table_1'. The duplicate key value is (aaa ).
The statement has been terminated.
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 1
There is already an object named 'nhanvien' in the database.
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_nhanvien'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.nhanvien'. The duplicate key value is (NV002 ).
The statement has been terminated.
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 1
There is already an object named 'hopdong' in the database.
Msg 2714, Level 16, State 5, Line 2
There is already an object named 'FK_hopdong_hang' in the database.
Msg 1750, Level 16, State 0, Line 2
Could not create constraint. See previous errors.
Msg 2714, Level 16, State 5, Line 2
There is already an object named 'FK_hopdong_khachhang' in the database.
Msg 1750, Level 16, State 0, Line 2
Could not create constraint. See previous errors.
Msg 2714, Level 16, State 5, Line 2
There is already an object named 'FK_hopdong_nhanvien' in the database.
Msg 1750, Level 16, State 0, Line 2
Could not create constraint. See previous errors.
Msg 2714, Level 16, State 5, Line 2
There is already an object named 'FK_nhanvien_taikhoan' in the database.
Msg 1750, Level 16, State 0, Line 2
Could not create constraint. See previous errors.

Reply

Leave a Reply