Hai công ty nói rằng họ sẽ không tính phí thành phố nếu các nghiên cứu của họ bị từ chối.
Tập đoàn tài sản hàng đầu Việt Nam Vingroup và T&T sẽ thực hiện các nghiên cứu khả thi cho ba tuyến tàu điện ngầm lên kế hoạch cho Hà Nội nếu một đề xuất của thành phố được chấp thuận.

Trang chuyên mua bán nhà đất hàng đầu việt Nam

Chính phủ đã yêu cầu các bộ liên quan và đường sắt Việt Nam, nhà điều hành của hệ thống đường sắt tại Việt Nam, để xem xét đề xuất của tập đoàn Vingroup và T&T để tài trợ cho các nghiên cứu trước khả thi và khả thi của mình mà không có dây gắn liền, có nghĩa là nếu kết quả của họ bị từ chối, họ sẽ không yêu cầu thanh toán

Ba tuyến tàu điện ngầm đã được đưa ra cho đầu tư tư nhân vào năm 2016 để họ có thể được hoàn thành bởi 2025, nhưng cho đến nay chỉ có Vingroup và T&T đã bày tỏ quan tâm.

Vingroup muốn nghiên cứu hai tuyến đường kéo dài 38,4 km (23 dặm) và 5,9 km, trong khi T&T muốn nhìn vào một dòng mà sẽ chạy 54km.

Hệ sinh thái bất động sản MeeyLand trước tiên muốn hướng đến giải quyết những vấn đề còn tồn đọng cấp cách của các sàn giao dịch bất động sản khác mà trang web đăng tin, ứng dụng rao vặt chưa giải quyết được thông qua trang web MeeyLand.com hay là ứng dụng MeeyLand trên nền tảng di động. Hiện tại tập đoàn đang tập trung vào phát triển sản phẩm trang web MeeyLand.com ở version 2 và đây là tất cả những gì người dùng có thể nhìn thấy hiện tại mà chưa hiểu đủ về hệ sinh thái này.
Trích : https://medium.com/@muafanpage/tim-hieu-ve-meeyland-ce76d010bab2

Nếu các nghiên cứu của họ được chấp thuận, hai công ty cho biết họ sẵn sàng chuyển chúng đến thành phố và các nhà đầu tư được lựa chọn mà không có phí.

Nếu Vingroup và T&T được chọn là nhà đầu tư chính, họ sẽ thêm chi phí nghiên cứu của họ vào tổng chi phí của dự án.

Hà Nội sẽ yêu cầu tất cả các nhà đầu tư tiềm năng nộp kế hoạch chi tiết cho quốc hội lập pháp để xem xét tại một cuộc họp trong năm nay.

Các tuyến tàu điện ngầm đã được liệt kê như là các dự án lớn của quốc gia và chỉ có NA và thủ tướng chính phủ có thể quyết định các nhà đầu tư.

Hà Nội có kế hoạch xây dựng tám tuyến tàu điện ngầm bằng 2030, và công việc đã bắt đầu vào đầu hai.

Leave a Reply