————————————————————————————-
© If any producer or label has an issue with any of the uploads please get in contact (ngoquangtandk@gmail.com) and it will be deleted immediately (this includes artists of the images used). Thank you!
————————————————————————————-
🔔 CONTACT US:
• Facebook:
• Email: ngoquangtandk@gmail.com
————————————————————————————-
● Nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào về bản quyền hình ảnh cũng như âm nhạc có trong video mong chủ sở hữu liên hệ trực tiếp với tôi qua địa chỉ Email: ngoquangtandk@gmail.com. Xin cảm ơn!
————————————————————————————-
✖ This is a non profit channel, so i don’t make any money out of these videos. These videos are designed specifically for entertainment purposes only.
No intention of infringing copyright. I do not own anything, all rights goes to the owner this purpose of the video was just for fun and entertainment.
————————————————————————————-
✖ Đây là một kênh phi lợi nhuận, vì vậy tôi không kiếm được tiền từ những video này. Những video này được thiết kế đặc biệt cho mục đích giải trí.
Không có ý định vi phạm bản quyền. Tôi không sở hữu bất cứ điều gì, tất cả các quyền đi đến chủ sở hữu mục đích của video này chỉ là để vui chơi và giải trí.

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/am-nhac/

8 Comments

Vân Trần Thúy

May 26, 2020

quá hay!!!!!!!! chị Tiên Tiên!!!!!!!!

Reply

Thanh Hiền Nguyễn Thị

May 26, 2020

Một tôm
Tớ có hai tiền

Reply

Thanh Hiền Nguyễn Thị

May 26, 2020

Một hai ba 4 = 1{ mộ ( tiền ) một }

Reply

Thanh Hiền Nguyễn Thị

May 26, 2020

Nụ thủy tiên

Reply

Thanh Hiền Nguyễn Thị

May 26, 2020

Đồng tiền, hoa huệ tím

Reply

Trần Chí Hải

May 26, 2020

❤❤❤❤

Reply

Phong Nguyễn văn

May 26, 2020

Hay qusa

Reply

Ly Nguyễn

May 26, 2020

Say you do 💖💖💖💖💖💖

Reply

Leave a Reply