Người dân được quay phim cảnh sát giao thông?
NGƯỜI DÂN ĐƯỢC QUAY PHIM CSGT LÀM NHIỆM VỤ????
Từ 15/1/2019, người dân có quyền giám sát lực lượng CSGT làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình.
Ngày 28/11/2019 Bộ Công an ban hành Thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ 15/1/2019. Nội dung thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm: Tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; đăng ký, cấp biển số xe; chỉ huy, điều khiển giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.
#quayphimcsgt #canhsatgiaothong #nguoidanduocquayphimcsgt #Thongtu67/2019

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/van-tai/

Leave a Reply