Người dân được quay phim cảnh sát giao thông?

Home » Người dân được quay phim cảnh sát giao thông?
Người dân được quay phim cảnh sát giao thông?Người dân được quay phim cảnh sát giao thông?
NGƯỜI DÂN ĐƯỢC QUAY PHIM CSGT LÀM NHIỆM VỤ????
Từ 15/1/2019, người dân có quyền giám sát lực lượng CSGT làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình.
Ngày 28/11/2019 Bộ Công an ban hành Thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ 15/1/2019. Nội dung thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm: Tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; đăng ký, cấp biển số xe; chỉ huy, điều khiển giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.
#quayphimcsgt #canhsatgiaothong #nguoidanduocquayphimcsgt #Thongtu67/2019

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/van-tai/

Leave a Reply

Your email address will not be published.