🎓Trung tâm Phát triển Quốc tế – Trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh các chương trình Cử nhân hợp tác đào tạo với nước ngoài:

🇻🇳🇰🇷🇷️CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ VIỆT – HÀN

🇻🇳🇫🇷THẠC SĨ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VIỆT – PHÁP

➡️ Điều kiện tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ, phỏng vấn tiếng Anh đầu vào

CID – Where your journeys begin!✨🎯✈️
🏢Địa chỉ: P.1204- 1205, tầng 12, nhà A, trường đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Hà Nội.
☎️Điện thoại: 84-4-32595155 (máy lẻ: 398)
📧Email: cid@ftu.ftu.edu.vn
🌐 Website: www.cid.ftu.edu.vn
Hotline:
Tư vấn chương trình Cử nhân: ‭088 8712656‬
Tư vấn chương trình Thạc sĩ: 0888 128 729

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/giao-duc/

Leave a Reply