Xin chào các bạn!!!

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cách chặn một trang web (trang web có nội dùng xấu, trang web độc hại với trẻ em, trang mà mình không muốn người khác vào trên máy tinh cá nhân của mình) đơn giản bằng cách sử dụng file hosts

Ví dụ ở đây mình muốn chặn trang vnexpress.net chẳng hạn.

Bước 1: Các bạn vào thư mục “etc” với đường dẫn như sau:

C:windowssystem32driversetc

Bước 2: Các bạn copy file có tên “hosts” ra màn hình cho dễ 😀

Bước 3: Các bạn chuột phải vào file hosts, Open  Notepad, các bạn thêm dòng dưới đây vào cuối file hosts rồi lưu lại (Ctrl+S).
127.0.0.1 vnexpress.net

Bước 4: Các bọn copy file hosts ngoài màn hình đè lên file host trong thư mục “etc” là được.

Như vậy là đã xong.
Nếu các bạn muốn bỏ tạm thời thì chỉ cần thêm dấu “#” vào trước dòng 127.0.0.1 vnexpress.net là được, không nhất thiết phải xóa, vì nếu sau muốn chặn lại thì mình còn nhớ muốn chặn trang nào.
#127.0.0.1 vnexpress.net

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/tong-hop/

Leave a Reply