Hướng dẫn cách mở khóa tài khoản Facebook

Home » Hướng dẫn cách mở khóa tài khoản Facebook
Hướng dẫn cách mở khóa tài khoản FacebookHướng dẫn cách mở khóa tài khoản Facebook
+ Trường hợp 1: Khóa tạm thời bắt đổi lại mật khẩu 00:25
+ Trường hợp 2: Khóa tạm thời bắt xác nhận hình ảnh 00:44
+ Trường hợp 3: Khóa tạm thời vì nghi ngờ máy tính nhiễm phần mềm độc hại 01:13
+ Trường hợp 4: Khóa tài khoản bắt xác minh danh tính 01:38
+ Trường hợp 5: Tài khoản bị báo cáo tên giả, giả mạo danh tính 02:02
+ Trường hợp 6: Khóa tài khoản bắt xác minh ảnh bạn bè 02:30
+ Trường hợp 7: Khóa tài khoản yêu cầu đổi tên Facebook 03:01
+ Trường hợp 8: Khóa tài khoản yêu cầu đổi tên Facebook (cách mở khỏa khác) 03:45
+ Trường hợp 9: Khóa tài khoản vì bị báo cáo không đủ điều kiện dùng facebook 04:18

Facebook:

Instagram :
===================
Video được thực hiện bởi SOCIAL68.COM
Social68 – Chuyên cung cấp followers, likes, views… cho các mạng xã hội: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter…

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published.