Câu Cá Suối – Con Suối Lý Tưởng Để Câu Mồi Giả

Home » Câu Cá Suối – Con Suối Lý Tưởng Để Câu Mồi Giả
Câu Cá Suối – Con Suối Lý Tưởng Để Câu Mồi GiảCâu Cá Suối – Con Suối Lý Tưởng Để Câu Mồi Giả
Sông suối Việt Nam rất nhiều nhưng do hiện trạng đánh bắt tận diệt quá nhiều,hầu như các con suối đẹp nước trong veo nhưng cá lại không còn.
Đây là con suối trước rất nhiều cá luô. một con suối để câu mồi giả.đặc trưng câu lure,tenkara,fly…

Đăng Ký Kênh để ủng hộ Kênh sớm được nút bạc nhé mọi người.
Xin Cảm Ơn !

Facebook :

Đăng ký kênh

Page :

Điện thoại liên hệ : 0396225227
#CâuCá #CâuCávàKhámPhá #CâuSuối

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published.